Toetajad

Toetajad Fondi võivad toetada kõik üksikisikud, ettevõtted, asutused, organisatsioonid ning äriühingud. Fondi tegevust võivad toetada ka Riik, Euroopa Liit ning välismaised organisatsioonid ja ühendused.

SA Eesti Tervse Fond
Liivalaia 8,
Tallinn 15040
Estonia

Arveldusarve Swedbank 221036415697
SWIFT/BIC: HABAEE2X
IBAN: EE16 2200 2210 3641 5697

Iga toetus ja annetus on SA Eesti Tervisefondi jaoks oluline.

Täname, et toetate.

Lehekülge on külastanud inimest