Sihtasutus Eesti Tervise Fond

Heategevuslik Sihtasutus Eesti Tervise Fond asutati 25. mail 2007 kodanikualgatusena, eesmärgiga Eesti rahva tervise parandamine ja aktiivse eluea pikendamine. Tervis on füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund.

Eesti Terviseplatvorm

  1. Ravikindlustuse tulubaasi vajadustega vastavusse viimiseks tuleb teha sissemaksed ka pensionäride, laste ja puuetega inimeste eest.
  2. Patsientide vaba liikumine peab kehtima lisaks Euroopa Liidule ka Eesti sees. Raha peab liikuma koos patsiendiga ning inimene võib vabalt valida tervishoiuasutuse, kuhu pöörduda.
  3. Riik peab tegema jõupingutusi selleks, et inimesed oleks terved. Haigestunud inimeste kiire ravi ja paranemine tuleb seada tervishoiuotsuste prioriteediks. Haiguste ennetamine peab olema süsteemne ja tõenduspõhiselt rahastastud.
  4. Puuetega inimesed ja neid hooldavad perekonnad peavad saama elada täisväärtuslikku elu. Keegi ei tohi jääda ühiskonnaelust kõrvale enda või pereliikme erivajaduste tõttu. Erivajadused tuleb määratleda ning leida personaalsed lahendused.
  5. Pensionäridele tuleb võimaldada väärikas toimetulek ja kaasatus ühiskonnaellu. Eakate panuse väärtustamiseks olgu nende osaajaga töö (sotsiaal)maksust vabastatud.
  6. Laste kasvatamine, hooldamine ja arendamine peab olema prioriteet ning Eestis ei tohiks olla ühtegi vaesuses kasvavat last.