Tegevused

  1. Tervise kompetentsikeskuse loomine koostöös Eesti juhtivate rahvastiku tervise spetsialistide, arstide, juristide, ühiskonnategelaste, ühiskondlike organisatsioonide ning patsientide ühingutega.
  2. Terviseteabe kogumine ja jagamine, terviseinfo produtseerimine.
  3. Innovatiivsete ja kaasaegsete meetodite ja vahendite väljatöötamise ja rakendamise toetamine rahvastiku tervise mõjutamisel ja tervise- ning tervishoiuteenuste inimeseni toomisel.
  4. Mittetulundussektori aktiveerimine ja toetamine tervise arendusele suunatud tegevuste rakendamisel.
  5. Riiklikult oluliste, tulemuslike ja kulutulusate sekkumiste koordineerimine ning juhtimine.
  6. Haruldaste või keeruliste haiguste arst-konsultantide kontaktide haldamine.
  7. Avaliku tervisekommunikatsiooni koordineerimine.
  8. Innovatiivsete ja kaasaegsete vahendite väljatöötamise ja rakendamise toetamine arstiabi protsessis